Klinika Chirurigii Plastycznej

Klinika Chirurgii Plastycznej

Plastic Surgery Clinic

Prof. dr med. dr h.c. Kazimierz Kobus

Chirurgia estetyczna

Powikłania i niepowdzenia (UNFAVOURABLE RESULTS)

Zniekształcenie nosa po operacji w innym ośrodku.
Wydłużenie i korekcja tkankami miejscowymi (2021r).

Korekcja zniekształcenia małżowin usznych
operowanych w innym ośrodku.

Stan po 2 operacjach w innym ośrodku oraz wynik
leczenia naprawczego. Operacja w 2018r.

Wrodzone opadnięcie powieki.
Stan po próbach leczenia w innych ośrodkach.
Wynik operacji w 2017r.

Zniekształcenie nosa po operacji w innym
ośrodku. Stan po korekcji.

Niedorozwój szczeki i zniekształcenie porozszczepowe nosa.
   Przed i wygląd pacjentki po zdjęciu opatrunku. Operacja w 2016 r.

Zniekształcenie piersi po wszczepieniu implantów
w innym ośrodku. Wynik leczenia po 2. dniach
i 3. miesiącach od operacji. Operacja w 2016r.

Zniekształcenie nosa po operacji w innym ośrodku.
Stan po operacji korekcyjnej

Korekcja nosa po operacji w innym ośrodku.

Zniszczenie piersi po próbie powiększania parafiną
w innym ośrodku, przed i po operacji.

Korekcja zniekształcenia po operacji odstających
uszu operowanych w innym ośrodku.

Stan po resekcji przegrody nosa w innym ośrodku.
Wynik korekcji nosa.
Operacja w 2011 roku.

Zniekształcenie czerwieni wargowej po operacji
w zagranicznym ośrodku.
Przed i po korekcji.

Zniekształcenie nosa po próbie leczenia
w innym ośrodku. Wynik operacji korekcyjnej
Operacja w 2012 roku.

Zniekształcenia po zeszyciu obustronnego rozszczepu
wargi i podniebienia w innym ośrodku.
Wygląd pacjenta po wysunięciu szczęki i bródki
z jednoczesnym cofnięciem żuchwy oraz zmianie
kształtu nosa i korekcji wargi górnej.

 Korekcja zniekształceń nosa pourazowych
i operowanych w innych placówkach:

Powrót - chirurgia estetyczna

Kontakt

Klinika Chirurgii Plastycznej
ul. Boczna 2A
57-320 Polanica Zdrój
Kontakt dla pacjentów

tel.kom.: (+48) 601 158 100
tel.: (+48) 74 8681 434
fax: (+48) 74-8690 620
e-mail: k.kobus@chir-plast.pl

Konsultacje

Środa od 12:00 do 15:00

W poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki:
od 14:00 do 15:00 - po uzgodnieniu telefonicznym.

Kontakt ws. ofert i współpracy:

e-mail: biuro@chir-plast.pl
fax.: (+48) 74-8690 620
Oferty i propozycje wysyłane na inny adres są automatycznie odrzucane.

Informacje dla pacjentów
Mapa
Mapa dojazdu