Chirurgia Plastyczna Polanica Zdrój - Klinika i gabinet

prof. dr hab. dr h.c. Kazimierz Kobus

Chirurgia Plastyczna, Polanica-Zdrój

OPERACJE NOSA (RHINOPLASTY)

Operacje wykonywane są w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym. Wyjątek stanowią korekcje tkanek miękkich nosa przeprowadzane w znieczuleniu miejscowym.

Zmiana kształtu i wielkości nosa wywiera największy wpływ na wygląd twarzy. Przy upośledzeniu drożności nosa może być łączona z resekcją lub repozycją przegrody nosa.

Uwaga: U pacjentów z cofnięta bródką dodatkowo może być wskazane jej powiększenie lub wysunięcie na drodze osteotomii.


Stan po 2 operacjach w innym ośrodku oraz wynik
leczenia naprawczego. Operacja w 2018r

Zmniejszenie i modelowanie nosa.

Korekcja zniekształcenia nosa. Stan po operacji
w innym ośrodku. Operacja w 2017r

Wyprostowanie i zmiana kształtu nosa przed
i 6 m-cy po operacji (2017 r).

Korekcja części chrzęstnej nosa w znieczuleniu
miejscowym. Operacja w 2017r

Plastyka nosa - wynik po zdjęciu opatrunku gipsowego (2017r).

Rhinoplastka - operacja nosa w 2016.

Niedorozwój szczeki i zniekształcenie porozszczepowe nosa.
Przed i wygląd pacjentki po zdjęciu opatrunku. Operacja w 2016 r.

Nos krzywy i garbaty przed i po leczeniu operacyjnym 2015.

Zniekształcenie pourazowe nosa przed i po operacji.
Operacja w 2013.

Zniekształcenie nosa po urazie i trzech operacjach korekcyjnych w innych ośrodkach.
Wynik leczenia naprawczego.
Operacja w 2012.

 
 

Jednoczasowa osteotomia nosa i bródki przed i po upływie miesiąca od operacji.
Operacja w 2014 roku.

Wieloetapowa korekcja nosa, piersi i brzucha.


Zniekształcenie pourazowe nosa.
Operacja w 2012.

A. Zniekształcenie nosa po próbie leczenia w innym ośrodku.
B. Wynik operacji korekcyjnej

A. Nos po urazie
B. 7. dzień po operacji
.

Wygląd po zdjęciu opatrunku, na 7 dzień dnia po operacji.

Nos garbaty (humped nose) przed i po operacji.

Nos długi i garbaty (humped and long nose) przed i po operacji skrócenia i resekcja podstawy skrzydeł.

Zmiana kształtu nosa

Operacja szczęki i nosa.

Nos szeroki, bulwiasty
/bulbouse nose/

A. Stan po resekcji przegrody nosa w innym ośrodku.

B. Wynik korekcji nosa.


 


 

Wczesny wynik operacji.

Wyprostowanie i zmiana kształtu nosa (rhinoplasty).

« Powrót