Klinika Chirurigii Plastycznej

Klinika Chirurgii Plastycznej

Plastic Surgery Clinic

Prof. dr med. dr h.c. Kazimierz Kobus

Chirurgia estetyczna

Korekcja nosa (RHINOPLASTY)

Operacje wykonywane są w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym. Wyjątek stanowią korekcje tkanek miękkich nosa przeprowadzane w znieczuleniu miejscowym.

Zmiana kształtu i wielkości nosa wywiera największy wpływ na wygląd twarzy. Przy upośledzeniu drożności nosa może być łączona z resekcją lub repozycją przegrody nosa.

Uwaga: U pacjentów z cofnięta bródką dodatkowo może być wskazane jej powiększenie lub wysunięcie na drodze osteotomii.

Powrót - chirurgia estetyczna
Wybrane przypadki

Zmiana kształtu nosa. Operacja w 2022r.

Korekcja nosa - wczesny wynik leczenia. Operacja w 2021r.

Zmiana wielkości i kształtu nosa.

Korekcja części chrzęstnej nosa. Operacja w 2021r.

Zmiana wielkości i kształtu nosa. Operacja w 2021r.

Zniekształcenie nosa po operacji w innym ośrodku.
Wydłużenie i korekcja tkankami miejscowymi (2021r).

Korekcja kształtu nosa. Operacja w 2020.r

Korekcja nosa - operacja w 2013r

Nos długi - przed operacją oraz wczesny wynik
operacji (2020r).

Zmniejszenie i modelowanie nosa.

Nos krzywy i garbaty przed
i po leczeniu operacyjnym.

Stan po 2 operacjach w innym ośrodku
oraz wynik leczenia naprawczego.
Operacja w 2018r

Korekcja zniekształcenia nosa.
Stan po operacji w innym ośrodku.
Operacja w 2017r

Korekcja zniekształcenia nosa. Stan po operacji
w innym ośrodku. Operacja w 2017r

Wyprostowanie i zmiana kształtu nosa przed i 6 m-cy
po operacji (2017 r).

Korekcja części chrzęstnej nosa w znieczuleniu
miejscowym. Operacja w 2017r

Operacja nosa w 2019.

Rhinoplastka - operacja nosa w 2016.

Niedorozwój szczęki i zniekształcenie
porozszczepowe nosa. Wygląd pacjentki przed
i po zdjęciu opatrunku. Operacja w 2016 r.

 Korekcja zniekształceń nosa pourazowych
i operowanych w innych placówkach:

Powrót - chirurgia estetyczna

Kontakt

Klinika Chirurgii Plastycznej
ul. Boczna 2A
57-320 Polanica Zdrój
Kontakt dla pacjentów

tel.kom.: (+48) 601 158 100
tel.: (+48) 74 8681 434
fax: (+48) 74-8690 620
e-mail: k.kobus@chir-plast.pl

Konsultacje

Środa od 12:00 do 15:00

W poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki:
od 14:00 do 15:00 - po uzgodnieniu telefonicznym.

Kontakt ws. ofert i współpracy:

e-mail: biuro@chir-plast.pl
fax.: (+48) 74-8690 620
Oferty i propozycje wysyłane na inny adres są automatycznie odrzucane.

Informacje dla pacjentów
Mapa
Mapa dojazdu