Chirurgia Plastyczna Polanica Zdrój - Klinika i gabinet

prof. dr hab. dr h.c. Kazimierz Kobus

Chirurgia Plastyczna, Polanica-Zdrój

Informacje dla pacjentów

Dla oceny możliwości,metody i kosztów leczenia najlepszy jest kontakt osobisty. Podstawowe informacje można też uzyskać telefonicznie, listownie lub drogą internetową, pod warunkiem przysłania dobrych fotografii, informacji o stanie zdrowia oraz innych dokumentów - np.kart informacyjnych, opinii lekarskich itp.

Podstawowe wiadomości oraz wykaz badań niezbędnych do operacji wykonywanych w znieczuleniu ogólnym, zawarte są w zamieszczonych obok formularzach i po kliknięciu ABC operacji (w głównym menu).

Ponadto, pytania i wątpliwości można kierować telefonicznie lub e-mail-owo.

Konsultacje

Środa od 1200 do 1500

W dni operacyjne tj. w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki: od 1400do 1500
W dniach operacyjnych i o innych porach wskazane uzgodnienie telefoniczne.

Pobierz formularz

formularz.pdfformularz.pdf
wersja polskojęzyczna

form.pdfform.pdf
english version

Kontakt

Adres e-mail dla pacjentów:

k.kobus@chir-plast.pl

Kontakt telefoniczny:

tel.kom.: (+48) 601 158 100
tel.: (+48) 74-8681 434

Konto

KRAJOWE
PKO BP SA Oddział 1 w Polanicy Zdroju
02 1020 5112 0000 7102 0043 5602

ZAGRANICZNE
IBAN PL 02 1020 5112 0000 7102 0043 5602
KOD SWIFT-BPKOPLPW1) Zaliczkę oraz badania, których wykaz znajduje się w powyższym formularzu należy przysłać 4 tygodnie przed uzgodnionym terminem leczenia. Po ich sprawdzeniu, zostanie wysłane potwierdzenie daty i godziny operacji. Niedopełnienie w/w powinności jest równoznaczne ze skreśleniem z programu operacyjnego.

2) W przypadku rezygnacji pacjenta z leczenia w terminie krótszym niż 2 tygodnie przed operacją, zaliczka nie podlega zwrotowi.