Chirurgia Plastyczna Polanica Zdrój - Klinika i gabinet

prof. dr hab. dr h.c. Kazimierz Kobus

Chirurgia Plastyczna, Polanica-Zdrój

Chirurgia Plastyczna

/plastic, reconstructive surgery/

Sczegóły w Atlasie opartym na materiale Szpitala Chirurgii Plastycznej w Polanicy-Zdrój "Kliniki Cudów".

Książki o Polanickiej Chirurgii:
Czapliński Cz., Kubicki J., Lekarze, tom I,
wydane w 2003r.

Dachówna R., Tango z Motylem,
wydane w 2006r.

Zender W., Strefa Światła, tom II,
wydane w 2009r.

Wybrane przypadki:

Znamię barwnikowe

Wrodzone opadnięcie powieki. Stan po próbach leczenia w innych ośrodkach. Wynik operacji w 2017r.

Wrodzone opadnięcie powieki
(skrócenie mięśnia dźwigacza)

Zespół Bindera
(osteotomia szczęki, przeszczep kości na nos)

Zniekształcenie nosa po operacji w innym ośrodku. Stan po korekcji.

Rekonstrukcja nosa
(plastyka płatem indyjskim)

Przepuklina mózgowo-oponowa przed i po dwu-etapowej operacji.

Ubytek nosa i zniekształcenie wargi górnej po oparzeniu elektrycznym.

Wrodzony przerost nosa.

Wrodzony brak nosa.
Rekonstrukcja prefabrykowanym płatem z czoła.
Leczenie finansowane przez Fundację TVN "Nie jesteś sam"

Blizny skóry owłosionej głowy
(plastyka przy pomocy ekspandera)

Stan po amputacji piersi
(rekonstrukcja lewej piersi, modelowanie prawej)

Ubytek wargi górnej po oparzeniu elektrycznym.
(plastyka płatem Abbe'go)

Przykurcz Dupuytrena
(wycięcie rozcięgna dłoniowego)

Wrodzone zniekształcenie szczęk i nosa
(ostetomia szczęki i żuchwy, osteotomia bródki
i nosa)

Niedorozwój szczęki przed i po leczeniu operacyjnym.

Zespół Crouzona przed i po dystrakcji środkowej części twarzy metodą własną.

Zespół Crouzona - przed i po osteotomii typu Le Fort III
(wysunięcie środkowej części twarzy, pogłębienie oczodołów i korekcja zgryzu).

Asymetria i niedorozwoj żuchwy
(Osteotomia korekcyjna z wysunięciem bródki).

Zarośnięcie stawu skroniowo-żuchwowego.

Niedorozwój żuchwy

Niedorozwój połowiczy twarzy.

Zarośnięcie stawów skroniowo-żuchwowych.
A. Niedorozwój żuchwy - stan po tracheostomii z powodu zaburzeń oddechowych
B. 10. dzień po uwolnieniu stawów, dystrakcji żuchwy i usunięciu rurki tracheostomijnej .

Niedorozwój żuchwy przed i po operacji.

Zespół Treacher-Collinsa przed i po leczeniu.

Przerost żuchwy przed i po operacji.
Wczesny wynik leczenia.

Połowiczy niedorozwój czaszkowo-twarzowy
/Hemicraniofacial microsomia/
przed i po operacji żuchwy.

Przedwczesne zarośnięcie szwów czaszkowych.

Wczesne zarośnięcie szwów czaszkowych .

A. Mnogie zarośnięcie szwów czaszkowych
B. Stan po wysunięciu kości czołowej i modelowaniu sklepienia czaszki.

Jednostronny rozczep wargi i podniebienia
(zszycie wargi i podniebienia)

Obustronny rozczep wargi i nosa
(zszycie wargi i nosa, wydłużenie przegrody miękkiej nosa)

Odległy wynik leczenia jednostronnego rozszczepu wargi i podniebienia (płat z lemiesza - metoda własna).

Obustronny rozczep wargi i podniebienia
Wczesny i odległy wynik leczenia (metoda własna).

Operacja obustronnego rozszczepu wargi
i podniebienia.

Rozszczep wargi przed i na 4 dzień po operacji.

Zniekształcenie porozszczepowe przed i po operacji.

Niedorozwój szczeki i zniekształcenie porozszczepowe nosa.
Przed i wygląd pacjentki po zdjęciu opatrunku . Operacja w 2016 r.

Obustronny rozszczep wargi i podniebienia.
Stan po leczeniu operacyjnym i ortodontycznym (dr. Katarzyna Kobus-Zaleśna).

A. Zniekształcenie poroszczepowe wargi i nosa z niedorozwojem szczęki.
B . Stan po osteotomii szczęki oraz korekcji wargi i nosa..

Zniekształcenia po zeszyciu obustronnego rozszczepu wargi
i podniebienia w innym ośrodku.

Wygląd pacjenta po wysunięciu szczęki i bródki
z jednoczesnym cofnięciem żuchwy oraz zmianie kształtu nosa i korekcji wargi górnej.

Stan po ewenteracji oczodołu z powodu nowotworu. Rekonstrukcja powiek prefabrykowanym płatem zamałżowinowym metodą własną.

Ubytek tkanek i rany po pogryzieniu przez psa.
Wynik operacji naprawczej z użyciem płata z języka.

A. Uraz ręki piłą tarczową.
B. Stan po rekonstrukcji skóry, kości i ścięgien prostowników . Powrót do pracy w charakterze ślusarza

Rekonstrukcja kciuka z elementów palucha
i 2-go placa stopy metodą własną.