Klinika Chirurigii Plastycznej

Klinika Chirurgii Plastycznej

Plastic Surgery Clinic

Prof. dr med. dr h.c. Kazimierz Kobus

Chirurgia plastyczna

Sczegóły w Atlasie opartym na materiale Szpitala Chirurgii Plastycznej w Polanicy-Zdrój "Kliniki Cudów":

Książki o Polanickiej Chirurgii:
Czapliński Cz., Kubicki J., Lekarze, tom I,
wydane w 2003r.

Dachówna R., Tango z Motylem,
wydane w 2006r.

Zender W., Strefa Światła, tom II,
wydane w 2009r.

Wybrane przypadki

Wrodzone opadnięcie powieki.
Stan po próbach leczenia w innych ośrodkach.
Wynik operacji w 2017r.

Wrodzone opadnięcie powieki.
(skrócenie mięśnia dźwigacza)

Zespół Bindera
(osteotomia szczęki, przeszczep kości na nos)

Zniekształcenie nosa po operacji w innym ośrodku.
Stan po korekcji.

Niedorozwój szczeki i zniekształcenie porozszczepowe nosa.
Przed i wygląd pacjentki po zdjęciu opatrunku . Operacja w 2016 r.

Rekonstrukcja nosa
(plastyka płatem indyjskim)

Przepuklina mózgowo-oponowa przed i po dwu-etapowej operacji.

Ubytek nosa i zniekształcenie wargi górnej po
oparzeniu elektrycznym.

Wrodzony przerost nosa.

Zniekształcenie po operacji naczyniaka - przed i po operacji.

Wrodzony brak nosa. Rekonstrukcja
prefabrykowanym płatem z czoła.Leczenie
finansowane przez Fundację TVN "Nie jesteś sam"

Blizny skóry owłosionej głowy
(plastyka przy pomocy ekspandera)

Znamię barwnikowe

Ubytek wargi górnej po oparzeniu
elektrycznym. (plastyka płatem Abbe'go)

Wrodzone zniekształcenie szczęk i nosa
(ostetomia szczęki i żuchwy, osteotomia
bródki i nosa)

Niedorozwój szczęki przed i po leczeniu operacyjnym.

Zespół Crouzona przed i po dystrakcji środkowej
części twarzy metodą własną.

Zespół Crouzona - przed i po osteotomii typu Le Fort III
(wysunięcie środkowej części twarzy, pogłębienie oczodołów
i korekcja zgryzu).

Asymetria i niedorozwoj żuchwy
(Osteotomia korekcyjna z wysunięciem bródki).

Zarośnięcie stawu skroniowo-żuchwowego.

Niedorozwój żuchwy

Niedorozwój połowiczy twarzy.

Zarośnięcie stawów skroniowo-żuchwowych.
A. Niedorozwój żuchwy - stan po tracheostomii
z powodu zaburzeń oddechowych
B. 10. dzień po uwolnieniu stawów, dystrakcji żuchwy
i usunięciu rurki tracheostomijnej

Niedorozwój żuchwy przed i po operacji.

Zespół Treacher-Collinsa przed i po leczeniu.

Przerost żuchwy przed i po operacji.
Wczesny wynik leczenia.

Połowiczy niedorozwój czaszkowo-twarzowy
/Hemicraniofacial microsomia/
przed i po operacji żuchwy.

Przedwczesne zarośnięcie szwów czaszkowych.

Wczesne zarośnięcie szwów czaszkowych .

A. Mnogie zarośnięcie szwów czaszkowych
B. Stan po wysunięciu kości czołowej i modelowaniu
sklepienia czaszki

Jednostronny rozczep wargi i podniebienia
(zszycie wargi i podniebienia

Obustronny rozczep wargi i nosa
(zszycie wargi i nosa, wydłużenie
przegrody miękkiej nosa)

Odległy wynik leczenia jednostronnego
rozszczepu wargi i podniebienia
(płat z lemiesza - metoda własna).

Obustronny rozczep wargi i podniebienia
Wczesny i odległy wynik leczenia (metoda własna).

Operacja obustronnego rozszczepu wargi
i podniebienia.

Rozszczep wargi przed i na 4 dzień po operacji.

Zniekształcenie porozszczepowe
przed i po operacji.

Obustronny rozszczep wargi i podniebienia.
Stan po leczeniu operacyjnym i ortodontycznym
(dr. Katarzyna Kobus-Zaleśna).

A. Zniekształcenie poroszczepowe wargi i nosa z niedorozwojem szczęki.
B . Stan po osteotomii szczęki oraz korekcji wargi i nosa.

Zniekształcenia po zeszyciu obustronnego rozszczepu
wargi i podniebienia w innym ośrodku.
Wygląd pacjenta po wysunięciu szczęki i bródki
z jednoczesnym cofnięciem żuchwy oraz zmianie
kształtu nosa i korekcji wargi górnej.

Stan po ewenteracji oczodołu z powodu
nowotworu. Rekonstrukcja powiek prefabrykowanym
płatem zamałżowinowym metodą własną

Ubytek tkanek i rany po pogryzieniu przez psa.
Wynik operacji naprawczej z użyciem płata z języka.

A. Uraz ręki piłą tarczową.
B. Stan po rekonstrukcji skóry, kości i ścięgien
prostowników. Powrót do pracy w charakterze ślusarza

Rekonstrukcja kciuka z elementów palucha
i 2-go placa stopy metodą własną.

Przykurcz Dupuytrena
(wycięcie rozcięgna dłoniowego)

Stan po amputacji piersi
(rekonstrukcja lewej piersi, modelowanie prawej)

Stan po segmentarnej resekcji i radioterapii
z powodu nowotworu. Stan po plastyce piersi.
Operacja w 2015r.

Kontakt

Klinika Chirurgii Plastycznej
ul. Boczna 2A
57-320 Polanica Zdrój
Kontakt dla pacjentów

tel.kom.: (+48) 601 158 100
tel.: (+48) 74 8681 434
fax: (+48) 74-8690 620
e-mail: k.kobus@chir-plast.pl

Konsultacje

Środa od 12:00 do 15:00

W poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki:
od 14:00 do 15:00 - po uzgodnieniu telefonicznym.

Kontakt ws. ofert i współpracy:

e-mail: biuro@chir-plast.pl
fax.: (+48) 74-8690 620
Oferty i propozycje wysyłane na inny adres są automatycznie odrzucane.

Informacje dla pacjentów
Mapa
Mapa dojazdu