Klinika Chirurigii Plastycznej

Klinika Chirurgii Plastycznej

Plastic Surgery Clinic

Prof. dr med. dr h.c. Kazimierz Kobus

prof. Kazimierz Kobus
Prof. dr med. dr h.c. Kazimierz Kobus

Pełny zakres operacji z dziedziny chirurgii estetycznej oraz korekcje niektórych wad wrodzonych i zmian pourazowych.

Autor: 160 publikacji naukowych, 13 rozdziałów w książkach,

Wyjazdy naukowe: Praga, Paryż, Oxford, Zurich, N. Jork, Filadelfia, Waszyngton, Bruksela.

Książki:
Atlas Chirurgii Plastycznej
Atlas Chirurgii Plastycznej
Chirurgia i Estetyka Twarzy
Chirurgia i Estetyka Twarzy
Ze skalpelem po świecie
Ze Skalpelem po Świecie

Informacje dla pacjentów

Dla oceny możliwości,metody i kosztów leczenia najlepszy jest kontakt osobisty. Podstawowe informacje można też uzyskać telefonicznie, listownie lub drogą internetową, pod warunkiem przysłania dobrych fotografii, informacji o stanie zdrowia oraz innych dokumentów - np.kart informacyjnych, opinii lekarskich itp.

Podstawowe wiadomości oraz wykaz badań niezbędnych do operacji wykonywanych w znieczuleniu ogólnym, zawarte są w zamieszczonych obok formularzach i po kliknięciu ABC operacji (w głównym menu).

Ponadto, pytania i wątpliwości można kierować telefonicznie lub e-mail-owo.

1) Zaliczkę oraz badania, których wykaz znajduje się w powyższym formularzu należy przysłać 2 tygodnie przed uzgodnionym terminem leczenia. Po ich sprawdzeniu, zostanie wysłane potwierdzenie daty i godziny operacji. Niedopełnienie w/w powinności jest równoznaczne ze skreśleniem z programu operacyjnego.

2) W przypadku rezygnacji pacjenta z leczenia w terminie krótszym niż 2 tygodnie przed operacją, zaliczka nie podlega zwrotowi.
Konto

Przelewy krajowe
PKO BP SA Oddział 1 w Polanicy Zdroju
02 1020 5112 0000 7102 0043 5602

Przelewy zagraniczne
IBAN PL 02 1020 5112 0000 7102 0043 5602
KOD SWIFT-BPKOPLPW

ABC Operacji
Informacje dla pacjentów - ABC operacji
Pobierz formularz

Kontakt

Klinika Chirurgii Plastycznej
ul. Boczna 2A
57-320 Polanica Zdrój
Kontakt dla pacjentów

tel.kom.: (+48) 601 158 100
tel.: (+48) 74 8681 434
fax: (+48) 74-8690 620
e-mail: k.kobus@chir-plast.pl

Konsultacje

Środa od 12:00 do 15:00

W poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki:
od 14:00 do 15:00 - po uzgodnieniu telefonicznym.

Kontakt ws. ofert i współpracy:

e-mail: biuro@chir-plast.pl
fax.: (+48) 74-8690 620
Oferty i propozycje wysyłane na inny adres są automatycznie odrzucane.

Informacje dla pacjentów
Mapa
Mapa dojazdu